Tilhenger

Hjem » Opplæring » Tilhenger<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Ta førerkort på tilhenger i Drammen

Øvelseskjøring og opplæringen hos oss på klasse B96 og BE kan foretas når du har førerrett for klasse B.

Fire trinn

Opplæringen på klasse B96 og BE er delt inn i fire trinn. Disse trinnene er fastsatt av myndighetene. Hvert trinn har fastsatte obligatoriske timer som skal gjennomføres og målet for hvert trinn skal oppnås før en går videre til neste trinn.

 

Pris på tilhengerlappen

Vi har gode priser på førerkort til tilhenger

Se våre priser

Opplæring må innmeldes

Før det gis førerett i klasse B kode 96 må all obligatorisk opplæring være innmeldt til Statens vegvesen. Den obligatoriske opplæringen utgjør tilsammen 7 undervisningstimer. Mange elever vil ha behov for flere timer for å nå målene for opplæringen. i klasse BE må eleven ha tilstrekkelig øving for å bestå førerprøven.

Lastsikringskurs

Vi har normalt lastsikringskurs siste fredag i hver måned for klasse B 96, BE og D1E (For grupper kan det gjøres andre avtaler).

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Trinn 1 er dekket gjennom opplæringen for førerkort klasse B og skal ikke gjennomføres igjen.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

På trinn 2 skal du lære å mestre kjøretøyet rent kjøreteknisk. Du skal også tilegne deg kunnskap om risiko ved å kjøre med tilhenger, lastsikring og sikkerhetskontroll. Kunnskapen skal bl.a gi eleven grunnlag for å kunne ivareta ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyene. Det er ikke fastsatt minste timeantall for undervisningen på dette trinnet. Trinnet avsluttes med å gjennomføre en obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3: Trafikal del

På dette trinnet er målene rettet mot elevens læring og kjøreingen ute i trafikken. Eleven skal beherske kjøring med bil og henger i variert trafikk og terreng. Det er ikke fastsatt minste timeantall for undervisningen på dette trinnet. Trinnet avsluttes med å gjennomføre en obligatorisk veiledningstime.

Trinn 4: Avsluttende opplæring

Målene på trinn 4 er i hovedsak rettet mot elevens samhandling med andre trafikanter, risikoforståelse og selvinnsikt. Eleven skal gjennomføre kurs i sikring og merking av last-klasse B96, BE, D1E DE og T og sikkerhetskurs på veg- personbil med tilhenger. Kurset i lastsikring kan også tas på trinn 2 og 3 når eleven har grunnlag for det, og det er mest hensiktsmessig.

Kontakt din kjøreskole i drammen i dag

Gjør som så mange før deg – kontakt oss og få god opplæring for å ta sertifikatet. Vi henter på videregående skoler i Drammen, hvis ønskelig. Ved andre ønsker for start/stopp av timer, ring oss gjerne for en hyggelig prat.