Tilhenger


banner006

Øvelseskjøring og opplæringen hos oss på klasse B96 og BE kan foretas når du har førerrett for klasse B.

Opplæringen på klasse B96 og BE er delt inn i fire trinn. Disse trinnene er fastsatt av myndighetene. Hvert trinn har fastsatte obligatoriske timer som skal gjennomføres og målet for hvert trinn skal oppnås før en går videre til neste trinn.

Trinn 1:Trafikalt grunnkurs
Trinn 1 er dekket gjennom opplæringen for førerkort klasse B og skal ikke gjennomføres igjen.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
På trinn 2 skal du lære å mestre kjøretøyet rent kjøreteknisk. Du skal også tilegne deg kunnskap om risiko ved å kjøre med tilhenger, lastsikring og sikkerhetskontroll. Kunnskapen skal bl.a gi eleven grunnlag for å kunne ivareta ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyene. Det er ikke fastsatt minste timeantall for undervisningen på dette trinnet. Trinnet avsluttes med å gjennomføre en obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3: Trafikal opplæring
På dette trinnet er målene rettet mot elevens læring og kjøreingen ute i trafikken. Eleven skal beherske kjøring med bil og henger i variert trafikk og terreng. Det er ikke fastsatt minste timeantall for undervisningen på dette trinnet. Trinnet avsluttes med å gjennomføre en obligatorisk veiledningstime.

Trinn 4: Avsluttende opplæring
Målene på trinn 4 er i hovedsak rettet mot elevens samhandling med andre trafikanter, risikoforståelse og selvinnsikt. Eleven skal gjennomføre kurs i sikring og merking av last-klasse B96, BE, D1E DE og T og sikkerhetskurs på veg- personbil med tilhenger. Kurset i lastsikring kan også tas på trinn 2 og 3 når eleven har grunnlag for det, og det er mest hensiktsmessig.

Før det gis førerett i klasse B kode 96 må all obligatorisk opplæring være innmeldt til Statens vegvesen. Den obligatoriske opplæringen utgjør tilsammen 7 undervisningstimer. Mange elever vil ha behov for flere timer for å nå målene for opplæringen. i klasse BE må eleven ha tilstrekkelig øving for å bestå førerprøven.

 

 

Vi har normalt lastsikringskurs siste fredag i hver måned for klasse B 96, BE og D1E
(For grupper kan det gjøres andre avtaler.)

Ønsker du informasjon om priser på tilhenger, klikk her.

______________________________________________________

 

Du er hjertelig velkommen!

Meld deg på ved å ringe 32 89 50 90
eller send e-post til dk@dinkjoreskole.no