Personbil

Hjem » Opplæring » Personbil<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Førerkort på personbil

Øvelseskjøring hjemme og opplæringen hos oss på klasse B og B automat kan starte etter du har gjennomført trafikalt grunnkurs, fylt 16 år og mottatt beviset fra Statens Vegvesen.

Fire trinn

Opplæringen på klasse B og B automat er delt inn i fire trinn. Disse trinnene er fastsatt av myndighetene. Hvert trinn har fastsatte obligatoriske timer som skal gjennomføres og målet for hvert trinn skal oppnås før en går videre til neste trinn.

Ofte ikke nok

Den obligatoriske opplæringen alene er vanligvis ikke nok til å nå fram til hovedmålet for opplæring til førerkort kl. B. I tillegg må det suppleres med tilstrekkelig øving gjennom opplæring ved trafikkskole, øvingskjøring eller begge deler.

Priser på førerkort

Vi har gode priser på førerkort til personbil.

Se våre priser

Øvelseskjøring hjemme

Vår erfaring er at elever som har øvelseskjørt mye hjemme, vil få lavere kostnad på førerkortet, samt god trafikksikkerhet- og forståelse. Vi anbefaler foreldre/foresatte å bli med på første kjøretime, slik at dere sammen kan få veiledning og svar av trafikklæreren.

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Kurset er obligatorisk, til sammen 17 undervisningstimer.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

I dette trinnet vil du lære deg å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen på trinn 3. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring. Trinnet avsluttes med å gjennomføre en obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3: Trafikal del

På trinn 3 er målene rettet mot elevens læring og kjøringen ute i trafikken. Eleven skal beherske kjøring i variert trafikk. Ved avslutningen av trinn 3 skal ferdighetene være nær det nivået hvor eleven kan kjøre selvstendig. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring. Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk for alle. Trinnet avsluttes med å gjennomføre en obligatorisk veiledningstime.

Trinn 4: Avsluttende opplæring

Målene på trinn 4 er hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse og selvinnsikt. En viktig forutsetning er at emnene risikoforståelse, kunnskap om regler og trafikken som system skal utdypes gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringen. Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk for alle.

Kontakt din kjøreskole i drammen i dag

Gjør som så mange før deg – kontakt oss og få god opplæring for å ta sertifikatet. Vi henter på videregående skoler i Drammen, hvis ønskelig. Ved andre ønsker for start/stopp av timer, ring oss gjerne for en hyggelig prat.