Fartsgrenser

Hjem » Løs oppgaver » Fartsgrenser<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Fartsgrenser

1. Hva er fartsgrensen i tettbebygd strøk?

2. Hva er fartsgrensen utenfor tettbebygd strøk?

3. Hva er fartsgrensen på motorvei?

4. Se under på 1, 2, 3 og 4. Hva er fartsgrensen på veiene til høyre ?

1.

Fartsgrenser 1

2.

Fartsgrenser 2

3.

Fartsgrenser vei 1

4.

Fartsgrenser vei

5. Se under på 1, 2 og 3. Hvilken fartsgrense er det FØR skiltene?

1.

Skilt og oppmerking vei

2.

Skilt og oppmerking vei 5

3.

Skilt og oppmerking vei 3

6. Hvorfor er det noen ganger skilt på begge sider og noen ganger bare på en side?

1.

Skilt og oppmerking vei 4

2.

Skilt og oppmerking vei 5

7. Hvilken fartsgrense er det ETTER disse skiltene?

Skilt og oppmerking vei 2