Generelle spørsmål

Hjem » Løs oppgaver » Generelle spørsmål<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Generelle spørsmål

1. Hva må du gjøre før du skal kjøre igang, svinge eller stanse?

1.

2.

3.

4.

2. Hvorfor stiller du inn speilene på bilen?

3. Hvilke pedaler bruker du ved kjøring saktere enn gangfart når du skal kjøre...

1. ...oppover?

2. ...på flat vei?

3. ...nedover?

4. Når du skal starte i motbakke må du enten bruke fotbrems eller parkeringsbrems. Når bruker du...

1. ...fotbrems?

2. ...parkeringsbrems

5. Hvor i veibanen vil du stoppe når du skal parkere? (Tegn opp)

6. Bilen har stått ute hele natten. Det har kommet 5 cm nysnø, hva gjør du før du begynner å kjøre?

7. Du kjører den Røde bilen fra A og skal til venstre til B. Hva er riktig plassering? Hvordan kan DU se at det er forbudt å kjøre inn i gaten når du er der den røde bilen er?

generelle spørsmål 2