Rundkjøringer

Hjem » Løs oppgaver » Rundkjøringer<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Rundkjøringer

1. Du kjører RØD bil og skal svinge til høyre.

sundkjøring 6

1. Når skal du sette på blinklys?

2. Hvem får nytte av blinklyset ditt?

3. Hvem har du vikeplikt for her?

4. Eller kan du kjøre?

2. Du kjører RØD bil og skal rett fram.

rundkjøring 8

1. Er plasseringen riktig?

2. Når skal du slå på blinklys og hvorfor?

3. Får du vikeplikt eller ikke?

4. Ja? For hvem?

3. Du kjører RØD bil og skal svinge til venstre.

rundkjøring 5

1. Skal du slå på blinklys til venstre før rundkjøringen? Ja/Nei, Hvorfor?

2. Skal du slå på blinklys når du skal ut? Ja/Nei, Hvorfor?

3. Hvordan skal bilen plasseres når du skal ut?

4. Er det noe spesielt du må passe på når du skal ut?

4. Hvordan bør du plassere bilen din når du skal på jobbintervju?

rundkjøring 3

1. Som den Røde? Hvorfor?

2. Som den Blå? Hvorfor?

5. Hvor plasserer du bilen når du skal rett fram? Hvorfor?

rundkjøringer 4

6. Er dette riktig kjøremåte?

rundkjøring 7

1. Den røde Ja/nei, hvorfor?

2. Den Blå Ja/nei, hvorfor?

7. Når denne kjøremåten er riktig, hvilket skilt må settes opp da?

rundkjøring 10

8. Er dette riktig kjøremåte?

rundkjøring 1

1. Den røde Ja/nei, hvorfor?

2. Den Blå Ja/nei, hvorfor?