Skilt og oppmerking

Hjem » Løs oppgaver » Skilt og oppmerking<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Skilt og oppmerking

1. Hvor står dette skiltet i forhold til krysset?

skilt og oppmerking 1

2. Hvor står dette skiltet i forhold til krysset?

skilt og oppmerking 2

3. Hvor står dette skiltet i forhold til krysset?

skilt og oppmerking 3

4. Hvilket skilt er unødvendig av desse to?

skilt og oppmerking 4

5. Kan du sette ned farten før du kommer inn i et avkjøringsfelt? Ja/nei hvorfor?

6. Hva betyr det første skiltet i forhold til det andre skiltet?

skilt og oppmerking 6

7. Når det står 6 på skiltet. Er det 6 km til avkjøring, eller er det 6 km til Drammen når du har svingt?

skilt og oppmerking 7

8. Hva er forskjellen på disse skiltfargene?

skilt og oppmerking 8

9. Er det lov å kjøre i 30 km/t på motorvei?

10. Hva betyr Gul oppmerking i midten av veien?

11. Hva betyr Hvit oppmerking i midten av veien?

12. Hvor lang tid tror du det tar å kjøre forbi en bil når du kjører i 80 km/t og den andre kjører i 70 km/t?

13. Hvor lang tid tar det når den andre reduserer farten til 60 km/t?

14. Når er du sikker på at du har kommet forbi den andre bilen og kan svinge tilbake i høyre felt?

15. Hva betyr denne oppmerkingen?

skilt og oppmerking 15

16. Hva betyr denne oppmerkingen?

skilt og oppmerking 16

17. Hva betyr denne oppmerkingen?

skilt og oppmerking 17

18. Du kjører den Hvite bilen, hva betyr dette for deg?

skilt og oppmerking 18

19. Du kjører den Grønne bilen, hva betyr dette for deg?

skilt og oppmerking 19

20. Du kjører den blå bilen, hva betyr dette for deg?

skilt og oppmerking 20

21. Hva betyr denne oppmerkingen?

skilt og oppmerking 21

22. Hva betyr denne oppmerkingen?

skilt og oppmerking 22

23. Hva betyr denne oppmerkingen?

skilt og oppmerking 23

24. Når blir denne oppmerkingen ofte brukt?

skilt og oppmerking 24

25. Når blir denne oppmerkingen ofte brukt?

skilt og oppmerking 25

26. Se på de to forrige oppgavene. Hvilke av disse skiltene kan stå ved punkt A B C og D?

skilt og oppmerking 26

27. Hva betyr denne oppmerkingen?

skilt og oppmerking 27

28. Når opphører et kollektivfelt?

skilt og oppmerking 28

29. Det er merket med BUSS i gaten og felt er merket opp. Har du lov til å kjøre her?

skilt og oppmerking 29

30. Er kjørebanen 5,5 meter bred, hvordan er oppmerkingen da?

skilt og oppmerking 30

31. Hvorfor er oppmerkingen noen ganger som A og noen ganger som B?

Skilt og oppmerking 31

32. Du skal til Oslo. Velg bil og strek opp hvordan du vil kjøre.

1.

Skilt og oppmerking 4

2.

Skilt og oppmerking 7

3.

Skilt og oppmerking 3

4.

Skilt og oppmerking 2

33. Hva betyr disse skiltene og hvilke skiltgrupper tilhører de?

Skilt og oppmerking 2

34. Hvorfor er det noen skilter som har en eller to røde piler?