Vikeplikt

Hjem » Løs oppgaver » Vikeplikt<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Vikeplikt

1. Du kjører den grønne bilen, hvem har du vikeplikt for og hvorfor? Når og eventuellt, hvor må du stanse?

1.

vikeplikt 2

2.

vikeplikt 5

3.

vikeplikt 7

4.

vikeplikt 8

5.

vikeplikt 9

6.

vikeplikt 12

7.

vikeplikt 13

8.

vikeplikt 15

9.

vikeplikt 16

10.

vikeplikt 17

11.

vikeplikt 18

12.

lysregulering 7

13.

lysregulering 8

14.

vikeplikt 19

15.

vikeplikt 21

16.

vikeplikt 22

17.

vikeplikt 23

18.

vikeplikt 21

19.

vikeplikt 4

20.

vikeplikt 6

21.

vikeplikt 6

22.

vikeplikt 10

23.

vikeplikt 11

24.

vikeplikt 20