Teorikurs klasse B


teorikurs
Målet vårt med teorikurset er at du skal få best mulig forståelse for regelverket, skilter og samhandling i trafikken.
Dette vil gi deg gode kunnskaper  og grunnlag for å bestå teoriprøven hos Statens vegvesen.

Fordeler med kurset:
Du vil mest sannsynlig trenge færre kjøretimer.
– Unngå å bruke kjøretimene til teoriundervisning.
– Gode teorikunnskaper gjør kjøringen tryggere.
– Større utbytte av praktisk kjøring, når du kan teorien.
– Sannsynligheten for at du klarer teoriprøven hos Statens vegvesen på første forsøk er større.
– Sparer penger.

Vi bruker 3 kvelder på gjennomgang av regelverk, skilter og forståelse.
Siste kveld brukes til å løse en teoriprøve, fra e-teori eller teoritentamen. Der vil elevene enten kunne jobbe sammen, eller alene.
Lærer vil være tilstede å hjelpe til.

_________________________________________

Lyst til å være med?

Klikk her for å se vårt neste teorikurs.

_________________________________________

Du er hjertelig velkommen!

Meld deg på ved å ringe 32 89 50 90
eller send e-post til dk@dinkjoreskole.no