Motorsykkel


Opplæringen på motorsykkel er delt inn i fire trinn. Disse trinnene er fastsatt av myndighetene. Hvert trinn har fastsatte obligatoriske timer som skal gjennomføres og målet for hvert trinn skal oppnås før en går videre til neste trinn.

Øvelseskjøring og opplæring kan starte ved fylte:

  • 15 år for lett motorsykkel (A1) Vi har dessverre ikke opplæring på klasse A1. 
  • 16 år for mellomtung motorsykkel (A2)
  • 22 år eller inneha førerrett for A

Aldersgrense for å få utsted førerkort:

  • 16 år for lett motorsykkel (A1)
  • 18 år for mellomtung motorsykkel (A2)
  • 24 år for tung motorsykkel (A) eller 2 år med førerrett i klasse A2

 

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
All trafikkopplæring starter med trafikalt grunnkurs. Du må delta på trafikalt grunnkurs først for å ha lov til å øvelseskjøre, både privat og ved trafikkskole.
Dersom du har førerkort for en annen førerkortklasse fra før, bortfaller krav om trafikalt grunnkurs.
Les mer om vårt trafikale grunnkurs her.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
I dette trinnet vil du lære deg å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Trinnet inneholder obligatorisk MC-grunnkurs på 3 undervisningstimer. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring. Trinnet avsluttes med å gjennomføre en obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3: Trafikal del
I dette trinnet skal du lære deg å beherske kjøring i variert trafikk. Trinnet inneholder obligatorisk Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk for klasse A og A2, som varer i 4 undervisningstimer. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring. Eleven skal gjennom en obligatorisk veiledningstime ved avslutningen av trinn 3.

Trinn 4: Avsluttende opplæring
I klasse A2 består sikkerhetskurs på veg av totalt 5 timer, hvorav 4 timer skal være sammenhengende praktisk kjøring. Resterende tid fordeles til planlegging, refleksjon og oppsummering.
I klasse A består sikkerhetskurs på veg av totalt 4 timer teori og 4 timer praksis. De teoretiske og praktiske delene skal så langt råd er, innholds- og tidsmessig samordnes slik at de fremstår som en helhet for elevene.


SE VÅRE PRISER

Du er hjertelig velkommen!

Meld deg på ved å ringe 32 89 50 90
eller send e-post til dk@dinkjoreskole.no