Motorsykkel

Hjem » Opplæring » Motorsykkel<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Førerkort på motorsykkel i Drammen

Via fire trinn gir vi deg en grundig opplæring til motorsykkellappen. Vi håper å høre fra deg, og hvis du føler deg klar er det jo bare å ta kontakt med en gang!

MC-grunnkurs

Dette er et eget grunnkurs tilpasset opplæring på
førerkortklasse A1-A2 og A. 

(Dette er ikke det samme grunnkurs som man gjennomfører til moped eller bil.)

 

Pris på teorikurs på MC-lappen

 

1300,-

Fire trinn

Opplæringen på motorsykkel er delt inn i fire trinn. Disse trinnene er fastsatt av myndighetene. Hvert trinn har fastsatte obligatoriske timer som skal gjennomføres og målet for hvert trinn skal oppnås før en går videre til neste trinn.

Øvelseskjøring og opplæring kan starte ved fylte

15 år for lett motorsykkel (A1) Vi har dessverre ikke opplæring på klasse A1.
16 år for mellomtung motorsykkel (A2)
22 år eller inneha førerrett for A

Aldersgrense for å få utsted førerkort

16 år for lett motorsykkel (A1)
18 år for mellomtung motorsykkel (A2)
24 år for tung motorsykkel (A) eller 2 år med førerrett i klasse A2

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

All trafikkopplæring starter med trafikalt grunnkurs. Du må delta på trafikalt grunnkurs først for å ha lov til å øvelseskjøre, både privat og ved trafikkskole. Dersom du har førerkort for en annen førerkortklasse fra før, bortfaller krav om trafikalt grunnkurs.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

I dette trinnet vil du lære deg å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Trinnet inneholder obligatorisk MC-grunnkurs på 3 undervisningstimer. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring. Trinnet avsluttes med å gjennomføre en obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3: Trafikal del

I dette trinnet skal du lære deg å beherske kjøring i variert trafikk. Trinnet inneholder obligatorisk Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk for klasse A og A2, som varer i 4 undervisningstimer. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring. Eleven skal gjennom en obligatorisk veiledningstime ved avslutningen av trinn 3.

Trinn 4: Avsluttende opplæring

I klasse A2 består sikkerhetskurs på veg av totalt 5 timer, hvorav 4 timer skal være sammenhengende praktisk kjøring. Resterende tid fordeles til planlegging, refleksjon og oppsummering. I klasse A består sikkerhetskurs på veg av totalt 4 timer teori og 4 timer praksis. De teoretiske og praktiske delene skal så langt råd er, innholds- og tidsmessig samordnes slik at de fremstår som en helhet for elevene.

Kontakt din kjøreskole i drammen i dag

Gjør som så mange før deg – kontakt oss og få god opplæring for å ta sertifikatet. Vi henter på videregående skoler i Drammen, hvis ønskelig. Ved andre ønsker for start/stopp av timer, ring oss gjerne for en hyggelig prat.