Minibuss


Samarbeid med Tungbilskolen

Tungbilskolen har over 30 års erfaring med opplæring på førerkort på tunge kjøretøy. Opplæringen omfatter alle klasser av buss og lastebil med dertil hørende yrkesjåførkurs. Yrkessjåførkompetanse er en viktig bit av dette og de har kurs både for nye sjåfører og etterutdanning for de som har minst 5 års ersfaring fra yrket. Gjelder alle som utfører enten person- eller godstransport.

Trafikkskolen er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).

minibuss opplæring

Vennligst ta kontakt her:

Tungbilskolen Drammen
Tlf: 32 82 43 40
E-mail: post@tungbilskolen.com