Ansatte


Vi gir den opplæringen du trenger

 KYRRE BILL

kyrre

Eier av kjøreskolen
Trafikklærer med høgskoleutdanning
Overordnet ansvar for trafikklærerstudenter fra HIOA
Underviser i klasse B, BE
Språk: Norsk, engelsk, spansk

LASSE

Lasse
Faglig og daglig leder
Trafikklærer med høgskoleutdanning
Øvingslærer for trafikklærerstudenter fra HIOA
Underviser i Klasse A, A2, B
Språk: Norsk

ØYVIND

Øyvind
Trafikklærer med høgskoleutdanning og Master i pedagogikk
Underviser i klasse A, A2, B, B96, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE
Maskinførerkurs, Yrkessjåførkurs, grunn- og etterutdanning tunge kjøretøy på Tungbilskolen
Spårk: Norsk

ARNE

Arne
Trafikklærer med høgskoleutdanning
Språk: Norsk, Engelsk
Underviser i Klasse B
Spesiallærer med lang erfaring for elever som trenger spesialutstyr til bil (funksjonshemmede)

JULIE

Julie

Trafikklærer med høgskoleutdanning
Øvingslærer for Trafikklærerstudenter fra HIOA
Underviser i klasse AM, B
Språk: Norsk

ARLENE

Arlene
Trafikklærer med høgskoleutdanning
Underviser i klasse B
Språk: Engelsk, Fillipinsk og Norsk

HAKAN

hakan
Trafikklærer med høgskoleutdanning
Underviser i klasse B
Språk: Norsk og Tyrkisk

LINDA

Linda
Trafikklærer med høgskoleutdanning
Underviser i klasse B
Språk: Norsk
Markedsansvarlig

MARIE

Marie
Trafikklærer med høgskoleutdanning
Underviser i klasse B
Har hovedsak elever i Røyken
Språk: Norsk og Engelsk

VIVIAN

vivian
Kontor og Økonomi/Administrator