Ansatte


Vi gir den opplæringen du trenger

 KYRRE BILL

kyrre

Eier av kjøreskolen
Trafikklærer med høgskoleutdanning
Overordnet ansvar for trafikklærerstudenter fra HIOA
Underviser i klasse B, BE
Språk: Norsk, engelsk, spansk

LASSE

Lasse
Faglig og daglig leder
Trafikklærer med høgskoleutdanning
Øvingslærer for trafikklærerstudenter fra HIOA
Underviser i Klasse A, A2, B
Språk: Norsk

ARNE

Arne
Trafikklærer med høgskoleutdanning
Språk: Norsk, Engelsk
Underviser i Klasse B
Spesiallærer med lang erfaring for elever som trenger spesialutstyr til bil (funksjonshemmede)

JULIE

Julie

Trafikklærer med høgskoleutdanning
Øvingslærer for Trafikklærerstudenter fra HIOA
Underviser i klasse AM, B
Språk: Norsk

HAKAN

hakan
Trafikklærer med høgskoleutdanning
Underviser i klasse B
Språk: Norsk og Tyrkisk

LINDA

Linda
Trafikklærer med høgskoleutdanning
Underviser i klasse B
Språk: Norsk
Markedsansvarlig

MARIE

Marie
Trafikklærer med høgskoleutdanning
Underviser i klasse B
Har hovedsak elever i Røyken
Språk: Norsk og Engelsk

VIVIAN

vivian
Kontor og Økonomi/Administrator